Testa asylrouletten

Det har alltid varit problem för migrationsverket att hantera asylsökande var sexuella läggning och eller könstillhörighet bryter mot normen. Det har hela tiden varit ett återkommande tema att man inte tror på den asylsökandes berättelser, och att de ljuger.

Då Migrationsverket gör bedömningen att folk inte är trovärdiga blir konsekvensen hård. Människor bli skickade till länder där de riskerar att dödas på grund av sin sexuella läggning och eller könstillhörighet. Det är ett spel som Migrationsverket ägnar sig åt, med hbtq-personers liv som insats.

Vi har ställt samman en del frågeställningar som är tagna ut från faktiska intervjuer. Gör testet och se hur asylrouletten går för dig.

Läs mer här »
Läs förbundskongressens uttalande här »

Är du attraherad av personer av samma kön?

facebook Twitter Email