Vi behöver era kloka tankar och inspel!

Sedan kongressen i Höör 6-7 juni 2015 har mycket hänt inom vårt förbund. Utvecklingen av HBT-S som sidororganisation förtsätter, antal disktrikt blir fler och vikten av vår påverkan på partiet och i samhällsdebatten ökar.

HBT-S intention att kunna samla alla som ryms inom rörelsen, och utanför den för den delen, vars värderingar, identiteter och livserfarenheter speglas genom regnbågens alla nyanser och som omfamnas av den internationella förkortningen LGBTIQ har tagit stor plats under den mandatperiod som vi strax ändar. Ett stort fokus har under perioden lagts vid Q och…

Läs mer

Välkommen till vår nya hemsida

Vi bygger och snickrar fortfarande och kommer att lägga till och komplettera efterhand. Men redan nu är stommen och det viktigaste på plats. Hittar du några tokigheter så hör av dig till webben@hbts.se

Läs mer

Dags säga nej till religiösa friskolor

Skolan är den ideologiskt viktigaste frågan på partikongressen, enligt HBT-Socialdemokraters ordförande Sören Juvas. Konfessionella friskolor, närmare bestämt. – Det är inte okej att vi har religiösa friskolor i Sverige som barn blir tvingade att gå till av sina föräldrar.

HBT-S har haft ett antal framgångar på kongresser genom åren. 2015 erkändes förbundet som den femte sidoorganisationen, 2005 sa S ja till könsneutrala äktenskap. Det finns HBTQ-frågor, som till exempel könsidentitet, även på årets partikongress, men det som verkligen får ordföranden Sören Juvas att gå igång är religiösa friskolor, eftersom det handlar om uppväxtvillkoren för barn…

Läs mer

Sundelin leder Europas HBT-S i Rainbow rose

Mia Sundelin blir ordförande för Rainbow Rose, den europeiska motsvarigheten till HBT-S. – Det är jättespännande, jag var den första svensken i styrelsen och nu blir jag den första kvinna som är ordförande, säger hon.

Rainbow Rose är sidoorganisation till det europeiska S-partiet PES, med medlemsorganisationer eller kontaktgrupper/personer i de flesta av EUs medlemsländer. Organisationen har inget kansli och arbetet sker ideellt. Mia Sundelin, som också är vice ordförande för svenska HBT-Socialdemokrater, har varit vice ordförande sedan november 2015. Nu lämnar sittande ordförande, Aurélien Mazuy, uppdraget på grund av att han…

Läs mer

Varför söka stöd hos ett rasistiskt parti med rötterna i nazismen?

Efter debattväxlingen mellan finansminister Magdalena Andersson (s) och Moderaternas talesperson i hbtq-frågor, Olof Lavesson, ifrågasätter förbundsordföranden i HBT Socialdemokrater, Sören Juvas, hur Moderaternas värdegrund möjliggör "att man sätter sig i samma båt som Sverigedemokraterna".

Det är en utmärkt tanke som Olof Lavesson framför att fokus borde läggas på hur vi i vårt land framgent stärker situationen för hbtq personer. Det är samtidigt viktigt att frågan ställs hur de tänker att det skall fungera med ett parti som Sverigedemokraterna. Det är ett parti som motverkar varje förslag och politiskt initiativ vars syfte är…

Läs mer
facebook Twitter Email