Aktuellt

LO anlitar HBT-Socialdemokrater

HBT-Socialdemokrater är sedan år 2015 en sidoorganisation till Socialdemokraterna, som å ena sidan arbetar med att stärka kunskapen om HBTQ+politiska frågor generellt, såväl inom partiet som utanför det, i andra organisationer. Å den andra att öka kompetens och insikter om vad det innebär att arbeta feministiskt med långsiktig hållbarhet som mål. I den förstudie som…

Läs mer

AiP: Georgien – Aktivist vill hålla avstånd till politiken

Under tonåren ljög hon om att hon var kär i sin bästa väns pojkvän – för att slippa frågor om varför hon aldrig dejtade några killar. Georgiens mest kända aktivist inom hbtq-frågor heter Natia Gvianishvili och studerar för tillfället i Malmö. Aktuellt i Politiken har träffat henne för att höra hur rörelsen arbetar i Georgien…

Läs mer

World Aids Day 2017

Den första december har sedan 80-talet varit den dagen då hiv och aids uppmärksammas. Då handlade det om att folk dog. Idag handlar det mer om uppmärksamma stigmatisering och motverka okunskap och fördomar. De nya medicinerna har lett till att synligheten i samhället har minskat. De nya medicinerna har också lett fram fram att personer som har…

Läs mer

QX OPINION: HBT-socialdemokrater till Strandhäll: ”Vi vill mer”

Det var en välkommen debattartikel som Annika Strandhäll skrev i samband med WAD: Vi delar fullt ut uppfattningen att kampen mot hiv och aids långt ifrån är över. Som ansvarige ministern skriver så vet vi dag att de om är i behandling inte längre smittar innebär det inte att faran är över. I frågan om…

Läs mer

HBT-Socialdemokrater kräver kraftfullt agerande av regeringen i reformer gällande transpersoner

Idag överlämnade utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens uppdrag var att genomföra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället, samt presenterar konkreta insatser som bidrar till bättre levnadsvillkor,  ett tryggare och bättre liv för transpersoner. -HBT-Socialdemokrater välkomnar utredningen som är en fråga som HBT-Socialdemokrater…

Läs mer

Transgender Day of Remembrance – Vad har regeringen levererat?

Idag är det Transgender Day of Remembrance, vilket är en av de viktigaste dagarna för att uppmärksamma transfrågorna. Vad har då levererats inom transområdet av regeringen? Regeringen har tillsatt en utredning för att belysa transpersoners hela livssituationsom i dagarna är färdig. Jag tror inte den har alla svar och alla lösningar. Däremot kommer den ge…

Läs mer

Kommentar kring lagrådsremiss gällande ersättning för tvångssteriliserade personer

Regeringen har idag lämnat över sin lagrådsremiss gällande ersättning för de personer som varit utsatta för tvångssterilisering. Det är en handling som visar på en regering som kan erkänna tidigare misstag och övergrepp. Att regeringen nu kommer fram med förslaget är bra. En ersättning kan aldrig ge lindring för det lidande som enskild person har…

Läs mer

Arbetarrörelsen i Dala demokraten: Sörj inte de mörka krafterna – organisera dig!

Nu är tiden för politiskt och fackligt engagemang. Arbetarrörelsen har verktygen för att förändra samhället på riktigt. Varje människa behövs i kampen mot högerextremism och för människovärdet, skriver representanter för arbetarrörelsen (S). Varje människa är unik, men människovärdet är lika för var och en. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet, en sexuell läggning…

Läs mer

Börje Vestlund 1960-2017

Det är med stor sorg jag måste meddela att vår vän och kollega Börje Vestlund efter en kortare tids sjukdom gick bort idag. Börje avled efter sviterna av ett hjärtstillestånd som drabbade honom i tisdags. Börje var en person som berörde och vi är många som under årens lopp har varit i kontakt med Börje…

Läs mer

HBTQ-rörelsen på QX Opinion: ”Vi är under attack – Vi behöver hjälp att försvara vår frihet”

En rad företrädare för den svenska hbtq- och Pride-rörelsen kräver efter helgens attacker från nynazister på Pride-firanden att samhället ”dra åt samma håll för en agenda som tydligt tar ställning för att HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter”. ”Vi är under attack”, skriver de vill se ett stöd för att nu försvara uppnådda friheter. I helgen attackerades…

Läs mer
facebook Twitter Email