Aktuellt

HBT-Socialdemokrater välkomnar förbudet om religösa friskolor

Socialdemokraterna har under dagen gett som vallöfte att förbjuda religiösa friskolor. Vi i HBT-Socialdemokrater välkomnar beslutet. I Sverige har vi skolplikt, och vi anser att rätten till undervisning som är helt fri från konfessionella inslag är något som alla skolelever har rätt till oavsett föräldrarnas trosuppfattning, säger Sören Juvas förbundsordförande i HBT-Socialdemokrater Målet är en…

Läs mer

AiP: Progressiv hbtq-lag tandlös i praktiken

På papperet borde det inte ha varit något stor sak. Sydafrikas lagstiftning tillåter könsbyte och förbjuder diskriminering av hbtq-personer. Men när Cammi beslöt sig för att ta steget och byta kön ledde det till uppsägning och en tvist med staten.  – Sydafrikas lagar vad gäller hbtq-frågor är progressiva men de tillämpas inte på ett likvärdigt…

Läs mer

Jubileumskrönika #1 – YLVA JOHANSSON

HBT-S firar 30 år av kamp, glädje och framgång och jag får äran att skriva en personlig krönika. Jag tänkte berätta hur det kom sig att just HBTQ-frågor och lika rättigheter kom att bli viktiga för mig. När jag var barn på 70-talet kände jag inte till en enda människa som levde öppet som homosexuell….

Läs mer

LO anlitar HBT-Socialdemokrater

HBT-Socialdemokrater är sedan år 2015 en sidoorganisation till Socialdemokraterna, som å ena sidan arbetar med att stärka kunskapen om HBTQ+politiska frågor generellt, såväl inom partiet som utanför det, i andra organisationer. Å den andra att öka kompetens och insikter om vad det innebär att arbeta feministiskt med långsiktig hållbarhet som mål. I den förstudie som…

Läs mer

AiP: Georgien – Aktivist vill hålla avstånd till politiken

Under tonåren ljög hon om att hon var kär i sin bästa väns pojkvän – för att slippa frågor om varför hon aldrig dejtade några killar. Georgiens mest kända aktivist inom hbtq-frågor heter Natia Gvianishvili och studerar för tillfället i Malmö. Aktuellt i Politiken har träffat henne för att höra hur rörelsen arbetar i Georgien…

Läs mer

World Aids Day 2017

Den första december har sedan 80-talet varit den dagen då hiv och aids uppmärksammas. Då handlade det om att folk dog. Idag handlar det mer om uppmärksamma stigmatisering och motverka okunskap och fördomar. De nya medicinerna har lett till att synligheten i samhället har minskat. De nya medicinerna har också lett fram fram att personer som har…

Läs mer

QX OPINION: HBT-socialdemokrater till Strandhäll: ”Vi vill mer”

Det var en välkommen debattartikel som Annika Strandhäll skrev i samband med WAD: Vi delar fullt ut uppfattningen att kampen mot hiv och aids långt ifrån är över. Som ansvarige ministern skriver så vet vi dag att de om är i behandling inte längre smittar innebär det inte att faran är över. I frågan om…

Läs mer

HBT-Socialdemokrater kräver kraftfullt agerande av regeringen i reformer gällande transpersoner

Idag överlämnade utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens uppdrag var att genomföra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället, samt presenterar konkreta insatser som bidrar till bättre levnadsvillkor,  ett tryggare och bättre liv för transpersoner. -HBT-Socialdemokrater välkomnar utredningen som är en fråga som HBT-Socialdemokrater…

Läs mer

Transgender Day of Remembrance – Vad har regeringen levererat?

Idag är det Transgender Day of Remembrance, vilket är en av de viktigaste dagarna för att uppmärksamma transfrågorna. Vad har då levererats inom transområdet av regeringen? Regeringen har tillsatt en utredning för att belysa transpersoners hela livssituationsom i dagarna är färdig. Jag tror inte den har alla svar och alla lösningar. Däremot kommer den ge…

Läs mer

Kommentar kring lagrådsremiss gällande ersättning för tvångssteriliserade personer

Regeringen har idag lämnat över sin lagrådsremiss gällande ersättning för de personer som varit utsatta för tvångssterilisering. Det är en handling som visar på en regering som kan erkänna tidigare misstag och övergrepp. Att regeringen nu kommer fram med förslaget är bra. En ersättning kan aldrig ge lindring för det lidande som enskild person har…

Läs mer
facebook Twitter Email