Aktuellt

Hög tid att jobba för ett modernt sätt att möta hiv

Uttalande från HBT-Socialdemokraters kongress 2017-06-04: Sverige har en av de mest repressiva lagstiftningarna i världen som rör människor som lever med HIV. En lagstiftning som är kritiserad internationellt och som är kontraproduktiv.

Bilden av HIV som finns i Sverige idag har roten i 1980-talets skräckkampanjer vilket gör att människor som lever med hiv ofta stigmatiseras. Detta tillsammans med den svenska smittskyddslagstiftningen medför att många väljer att inte känna till sin hiv-status. Mycket har hänt kring hur hiv behandlas och nästan alla som lever med hiv och behandlas…

Läs mer

Migrationsverket måste upphöra med asylrouletten!

Uttalande från HBT-Socialdemokraters kongress 2017-06-03: Sverige har en asyllagstiftning som ger skydd mot förföljelse på grund av bland annat sexuell läggning. Lagstiftningen och dess tillämpning baseras på FN:s styrdokument. Migrationsverkets metod för att utreda och fatta beslut i HBT-ärenden är i många delar identisk med UNHCR:s guidelines om samma sak. Sverige har alltså en lagstiftning och en metod som är bra.

Trots det skiljer sig Migrationsverket åt i sina bedömningar beroende på vem det är som fattar beslutet, vittnar jurister och frivilliga i hbtq-världen om. Det tycks råda en fullkomlig asylroulette. Migrationsverkets riktlinjer förordar individuell prövning, ändå blir personer konsekvent nekade tillstånd med samma motiveringar och hänvisning till bristande tillförlitlighet. Frågor som enligt Migrationsverkets egen styrning…

Läs mer

Vi har en ny förbundsstyrelse!

Stort grattis och lycka till nya förbundsstyrelsen! Kongressen tog även ett historiskt beslut och valde för första gången en facklig ledare! NYVALDA FÖRBUNDSSTYRELSEN: Vice förbundsordförande Annelie Schagerström, Göteborg Facklig ledare Preben Widerberg, Skåne Ledamöter: Joakim Berlin, Göteborg Camila Fekete, Stockholm Andreas Saleskog, Blekinge Mia Sundelin, Stockholm Markus Redman, Jönköping Marie Everlönn, Blekinge Alize Hugozon, Östergötland…

Läs mer

Smutsa inte ned yttrandefriheten genom att ducka för nazism och främlingsfientlighet!

Uttalande från HBT-Socialdemokraters kongress 2017-06-03: Den politiska situationen i Sverige är hotad. De senaste opinionsmätningarna visar att ett främlingsfientligt och hatiskt parti gått upp till Sveriges näst största parti. Under de senaste åren har andra, uttalat nazistiska partier vunnit mark och vi har idag ett samhälle där nazister öppet får demonstrera på våra gator.

Vår uppfattning är att framgångarna för rasistiska och främlingsfientliga partier är ett misslyckande för demokratin och för vårt samhälle. Nazister och rasister delar in människor i grupper. Sedan ger de grupperna olika värden för att kunna legitimera negativ särbehandling. De undergräver den demokrati som vilar på allas lika värde. De undergräver allas vår rätt att…

Läs mer

Gäster och ramar som ger stadgar

Kongressförhandlingarna rullar på med intensiva förhandlingar kring nya stadgar. Ett hett och viktigt ämne som får mikrofonen i talarstolen att glöda. Efter flera omröstningar har vi nu delvis nya stadgar och om två år helt nya stadgar när vår ändamålsparagraf går upp för en andra gång. Debatterna har även varvas med intressanta tal och klokheter…

Läs mer

Nu lägger vi dåtiden till handlingarna

Efter bra och konstruktiva temagrupper så samlas vi åter i plena för att diskutera verksamhets- och ekonomiska berättelser. Det har hänt fantastiskt mycket bra under förbundets två år som sidoorganisation. Det debatteras varmt om både vikten av ungdomar och vikten av 65-plussare. Ekonomi, revision och ansvarsfrihet är klubbat. Läs gärna verksamhetsberättelserna i kongresshäftet » /Andreas…

Läs mer

Nu är kongressen igång

Nu drar vi snart igång, diskussionerna är redan igång bland ombudet och förväntan sjuder i luften. Klockan slår 10 och förbundsordförande Sören Juvas förklarar HBT-Socialdemokraters 7:e ordinarie kongress för öppnad. ”Det är på kongressen vi möts, diskuterar, blir osams, bli överens, utvecklas och utvecklar vår politik och vår organisation.” Grattis till Inga Näslund, Petra Engman och Krister…

Läs mer

Stoppa Migrationsverkets asylroulette!

I ett land som vill se sig som en humanitär stormakt är den hanteringen av hbtq-flyktingar som nu sker en skamfläck. Vi nås nu åter av berättelser om hur människor inte blir trodda i sina berättelser. Hur de får svara på frågor som sedan tolkas utifrån hur intervjuaren tänker att den asylsökande borde känna. 

Känner du inte skam för din sexuella läggning så kan det ju inte stämma. Då ljuger den asylsökande med all säkerhet. Och blir sedan utvisad. Vi nås av berättelser om tolkar som håller måttet och vi får höra berättelser om där tolkarnas homofobi påverkar vad de faktiskt översätter. Inget av detta rimmar med tanken om…

Läs mer

Rasistiska och nazistiska organisationer bör förbjudas, säger Sören Juvas

Under första maj markerade arbetarrörelsen tydligt mot NSF som tilläts demonstrera i bland annat Falun. Arbetarrörelsen har alltid tagit kampen mot rasism och nazism. Men det räcker inte att markera, det är dags att tydligt sätta ner foten, nazism är inte vilka åsikter som helst.  Det är fullt rimligt att föra en diskussion kring att…

Läs mer

Intresserad av Almedalen 2017?

I år kommer vi att ha två stugor med 2 bäddsrum under Almedalsveckan den 2-9 juli på www.visbygustavsvik.se. Är du som medlem intresserad av att följa med till Almedalen anmäl dig till vår förbundssekreterare Madelaine Vilgren på madelaine.vilgren@hbts.se senast den 5 juni. För att få boende och  resan betald, så vill vi att ni arbetar…

Läs mer
facebook Twitter Email