Förbundskongress 2017

HBT-Socialdemokrater Sverige håller sin sjunde ordinarie kongress den 3-4 juni. Kongressen kommer att hållas i Östergötland på Trehörna Wärdshus. Kongressen kommer att behandla propositioner, välja delar av en ny styrelse och sedvanlig formalia.

 

Kallelse

Här finner ni kallelsen»

Handlingar
 

Häfte #1 »
(Propositioner, Motioner, Valberedningens förslag, Verksamhetsinriktning m.m.)

Häfte #2 »
(Verksamhetsberättelser, Årsbokslut, Revisionsberättelser)

Förslag på politisk plattform »

Välkomna!

Madelaine Vilgren
Förbundssekreterare

facebook Twitter Email