Förbundskongress 2019

HBT-Socialdemokraters åttonde ordinarie förbundskongress hålls den 14-15 juni i Luleå. På denna sida kommer information om kongressen löpande publiceras. Kongressen kommer att behandla propositioner, välja ny styrelse och sedvanlig formalia enligt bifogad föredragningslista. Årets kongresstema är UPP TILL KAMP för ett rött Sverige.

Hela kallelsen hittar du här »

Kongressen startar den 15 juni kl 10.00 och avslutas 16 juni kl 15.00. Eftersom att kongressen hålls i Luleå kommer resa från Stockholm ske fredag kväll.

Nominera till förbundsuppdrag

Vill ni nominera personer till de olika uppdrag som finns så mailar ni dessa till valberedning@hbts.se senast den 14 april. De ni nominerar måste vara tillfrågade och accepterat nomineringen. Glöm inte att skicka med kontaktuppgifter.

Följande uppdrag är uppe för nominering:
Förbundsordförande, Förbundssekreterare, Vice förbundsordförande, Facklig ledare och 11 ordinarie styrelseledamöter samt två revisorer och en revisorsersättare.

Skicka in motioner

Vill ni lämna in motioner så ska de skickas till forbund@hbts.se senast den 20 april. Alla enskilda medlemmar i anslutna föreningar kan lämna in motioner. Det är årsmötet eller medlemsmötet som beslutar om den ska antas som sin egen eller gå vidare som enskild.
facebook Twitter Email