Förbundskongress 2021

HBT-Socialdemokraters nionde ordinarie förbundskongress hålls digitalt den 19-20 juni. På denna sida kommer information om kongressen löpande publiceras. Kongressen kommer att behandla propositioner, välja ny styrelse och sedvanlig formalia enligt bifogad föredragningslista. Årets kongresstema är ”Be yourself”.

Kallelse till kongressen hittar du här»

Handlingar till kongressen

För att ladda ned handlingarna så klickar på respektive bild nedan.


Häfte #1
Föredragningslista, ramprogram, propositioner, verksamhetsinriktning, arbetsordning & valberedningens förslag.
 


Häfte #2
Dåtid: Verksamhetsberättelse, årsredovisning
och revisionsberättelse för 2019 och 2020.
 


Motioner och motionssvar
 

Ordlista
 

facebook Twitter Email