Vad ska vi heta?

I juni 2019 bifölls motionen med namnet ”Vad heter vi nu igen?”, vilket innebär att det nu är dags att komma på ett namn som reflekterar vårt förbund, det vi står för och vilka vi är.

Låt inte bokstäver eller strukturer hindra dig, tänk stort och litet. Så länge ditt förslag inte står i strid med vår ideologi eller värdegrund finns inga dåliga förslag. Du har fram till 2 februari 2020  på dig att skicka in ditt förslag via den här länken. Gå också med i vårt event på Facebook och sprid ordet!

Vem får föreslå?

Vi har beslutat att en inte behöver vara medlem för att lägga förslag. Däremot kommer självklart medlemskap krävas för eventuella prov-val och omröstningar.

Vad händer sen?

En arbetsgrupp bestående av representanter från distrikt och förbundsstyrelsen kommer besluta om den vidare processen under våren. Ni medlemmar och era distrikt kommer att vara delaktiga. Vad som händer sen, och om kongressen år 2021 beslutar att byta namn och om kongressen kan enas kring ett namn beror helt på er medlemmar. Men först och främst behöver vi förslag. Så fundera och skicka in!

facebook Twitter Email