Om du var en HBTQ-flykting skulle du få stanna i Sverige?

Är du attraherad av personer av samma kön?

Obs! Quizet är endast till för att ge en bild av vad en HBTQ-flykting utsätts för när hen söker asyl i Sverige och ger ingen hint om hur Migrationsverket skulle bedömt asylskälet i verkligheten.

facebook Twitter Email