Smutsa inte ned yttrandefriheten genom att ducka för nazism och främlingsfientlighet!

Uttalande från HBT-Socialdemokraters kongress 2017-06-03: Den politiska situationen i Sverige är hotad. De senaste opinionsmätningarna visar att ett främlingsfientligt och hatiskt parti gått upp till Sveriges näst största parti. Under de senaste åren har andra, uttalat nazistiska partier vunnit mark och vi har idag ett samhälle där nazister öppet får demonstrera på våra gator.

Vår uppfattning är att framgångarna för rasistiska och främlingsfientliga partier är ett misslyckande för demokratin och för vårt samhälle.

Nazister och rasister delar in människor i grupper. Sedan ger de grupperna olika värden för att kunna legitimera negativ särbehandling. De undergräver den demokrati som vilar på allas lika värde. De undergräver allas vår rätt att vara de vi är med alla de olikheter som alltid har funnits bland oss människor.

Det är en förlust för demokratin och för alla människors lika värde och rätt när vårt samhälle utvecklas i den riktning den gjort de senaste åren, vi har alla ett ansvar att möta och bemöta de antidemokratiska krafter som växer sig allt starkare i vårt samhälle, vi HBT-Socialdemokrater vill gå i bräschen för detta. Vi kommer aldrig att acceptera de grupper som sprider hat, hot och våld.

De senaste åren har nazistiska partier öppet spridit sitt hatbudskap offentligt och med samhällets stöd, polisen ger demonstrationstillstånd och uppmanar exempelvis Pride-parader att ändra sina planeringar för att nazisterna skall demonstrera. Dessa organisationer åtnjuter de demokratiska privilegierna för att skapa anti-demokrati i demokratins och yttrandefrihetens namn.

Det är dags att sätta ned foten och visa att rasistiska och nazistiska organisationer inte har plats i ett demokratiskt samhälle, de åsikter som dessa organisationer sprider är inte vilka som helst. Det är odemokratiska åsikter som inte är välkomna i ett öppet samhälle. Vi anser att det är hög tid att stå upp för alla människors lika värde och rätt – vår åsikt är att det är hög tid att förbjuda rasistiska, odemokratiska och homofobiska organisationer. Dessa organisationer har inte rätt att gömma sig bakom yttrandefriheten såvida de inte står upp för de demokratiska värderingar som skapat yttrandefriheten.

facebook Twitter Email