Grafisk manual

Våra grundläggande värderingar är kärnan i vår kommunikation. En gemensam grafisk profil förstärker och förtydligar både budskap och avsändare. Manualen ska ses som en verktygslåda, som finns tillför att underlätta framtagandet av olika typer av kommunikationsmaterial. All kommunikation som tas fram i HBT-Socialdemokraters namn ska utgå ifrån manualen,vilket gäller vare sig du är en medlem i HBT-Socialdemokrater, förening, distrikt, förbund eller extern formgivare.

Grafisk manual HBT-Socialdemokrater»

Logotyp

Logotypen får inte förändras på något sätt och skall användas i färg. Hela logotypen bör användas men i vissa fall kan endast mångfaldsrosen användas då det på annat sätt är tydligt att HBTSocialdemokrater är avsändare. Mångfaldsrosen får inte vara avhuggen eller manipulerad. Logotypen finns med grå text samt en negativ version med vit text som används mot färgad bakgrund och mörka bilder. Läs mer hur du får använda vår logotyp i vår grafiska manual.

HBT-Socialdemokrater logotyp EPS – för tryck»
HBT-Socialdemokrater logotyp PNG – för webb»

HBT-Socialdemokrater logotyp vit  EPS – för tryck»
HBT-Socialdemokrater logotyp vit PNG – för webb»

Mångfaldsrosen EPS – för tryck»
Mångfaldsrosen PNG – för webb»

facebook Twitter Email