Historia

Redan 1988 bildades Homosexuella Socialdemokrater vilket är grunden till HBT-Socialdemokrater. Det tog dock flera år innan Stockholms arbetarekommun officiellt accepterade föreningen.

Tisdagen den 28 juli 2008 skrev Socialdemokraterna historia. Då bildades partiets första nationella HBT-nätverk. Socialdemokraternas dåvarande partisekreterare Marita Ulvskog och LO:s dåvarande vice ordförande Ulla Lindqvist ledde kongressen när HBT-Socialdemokrater Sverige bildades.

2015 var en milstolpe i förbundets historia då partikongressen godkände HBT-Socialdemokrater som sidoorganisation till partiet.

facebook Twitter Email