Stadgar

HBT-Socialdemokrater Sverige erkänner alla människors lika värde och rätt oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, queera uttryck och identiteter. Förbundet är en feministisk organisation.

Våra stadgar slår fast vilka uppgifter förbundet har, hur medlemskapet ska fungera, hur förbundet ska organiseras och styras, och mycket mer. Stadgarna reviderades på förbundskongressen 2021. Våra stadgar hittar du här »

Tidigare stadgar

2019 »

2017 »

2015 »

facebook Twitter Email