Stadgar

HBT-Socialdemokrater Sverige erkänner alla människors lika värde och rätt oavsett framförallt sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Förbundet är en feministisk organisation.

Våra stadgar slår fast vilka uppgifter förbundet har, hur medlemskapet ska fungera, hur förbundet ska organiseras och styras, och mycket mer. Stadgarna antogs på förbundskongressen 2015. Våra stadgar hittar du här »

facebook Twitter Email