Vår politik

Vår värdegrund tar sin utgångspunkt i den demokratiska socialismen. Samhället genomsyras av olika normer som talar om hur man bör agera eller hur man bör vara. Normerna är en viktig och sammanhållande del av samhällets sociala strukturer. Men de ska inte begränsa människans livsutrymme. Mångfald och respekt för olika sätt att leva, att uttrycka sin person och verka ska utgöra de grundläggande värdering- arna i samhället och ska gälla var och en av oss – i livets alla skeenden.

Nytt HBTQ-politiskt program

Vårt nya politiska program har varit ute på remiss. Läs mer här»

Gällande HBT-politiskt program

Möjligheternas värld där alla får plats och behövs

Vårt nuvarande program antogs på förbundskongressen 2010.

HBT-politiskt program antaget 2010»

 

facebook Twitter Email