Politisk plattform

Vi HBT-Socialdemokrater älskar, vi älskar ­passionerat. Vår passion är att ­utveckla en bättre framtid genom medvetet politiskt arbete så väl inom vårt parti, ­Socialdemokraterna, som i det omgivande ­samhället. Också inom HBTQ+rörelsen återspeglas normativa maktordningar som stänger ute och ­osynliggöra. Vår ­passion, vår drivkraft är att slipa ned, lyhört bygga upp och inkludera våra ­kamrater i en snabbt ­växande folkrörelse.

Vår politiska plattform innehåller de övergripande ställnings­taganden som vårt förbund driver i vår strävan efter ett mer öppet och välkomnande samhälle, det goda ­samhället.

facebook Twitter Email