Inledning

HBT-Socialdemokrater är en del av den socialdemokratiska rörelsen som ­verkar för mångfald, jämlikhet och likvärdighet mellan människor. Det sker genom våra syskonrörelser, inom socialdemokratiska partiet och tillsammans med andra ­organisationer i Europa och övriga världen. Förbundet har en lång historia och upptogs som officiell sidoorganisation till ­Socialdemokraterna 2015.

Vi är feministiska socialdemokrater som ställer klasskamp och hbtq+kamp sida vid sida. HBT-Socialdemokrater arbetar aktivt för att belysa ­diskriminerande normer och maktordningar som motverkar alla människors möjligheter att leva sina liv i demokrati och frihet.

Vi erkänner och arbetar aktivt för att utrota rådande klasstruktur, ­patriarkala ­strukturer, könsmaktsordningar, rasism och främlingsfientlighet, ­kapitalism och hetero­normativitet. Individuella förutsättningar, privilegier och ­positioner i­ sam­verkan med samhällsstrukturen påverkar vilka möjligheter och vilket motstånd ­människor har och möter, därför är intersektionella ­perspektiv att betrakta ­människan och samhället på, viktiga redskap för att ­uppnå ­förändringar och kunna göra ­skillnad.

Med queer inkluderar vi våra kamrater som definierar sig som queer­personer. Med ett queert ifrågasättande av normer som skaver, exkluderar eller ­tillintetgör strävar vi efter att skapa och vara lyhörda för normkreativa förhållningssätt och ­innovationer.

Vi HBT-Socialdemokrater älskar, vi älskar passionerat. Vår passion är att ­utveckla en bättre framtid genom medvetet politiskt arbete så väl inom vårt parti, ­Socialdemokraterna, som i det omgivande samhället. Också inom HBTQ+rörelsen återspeglas normativa maktordningar som stänger ute och osynliggöra. Vår ­passion, vår drivkraft är att slipa ned, lyhört bygga upp och inkludera våra ­kamrater i en snabbt växande folkrörelse. Vi är en lärande organisation som utvecklar en socialdemokratisk politik som fler av oss får plats i.

Vårt mål är ett förbund där transpersoner, queerpersoner, homo­sexuella, bi­sexuella, intersexuella, feminister, heterosexuella, asexuella och ­andra identiteter och ­läggningar står sida vid sida. Vårt mål är ett samhälle utan­ ­fördomar och diskriminering, utan över- och underordning, utan ­klasskillnader, utan patriarkat, utan rasism och främlingsfientlighet, queerfobi eller homo-, bi- och transfobi. Ett demokratiskt samhälle som slår vakt om människans okränkbarhet och frihet, som baserat på socialdemokratiska kärnvärden kämpar för att låta framtiden komma in.

Vår politiska plattform innehåller de övergripande ställningstaganden som vårt förbund driver i vår strävan efter ett mer öppet och välkomnande samhälle, det goda ­samhället.

Sören Juvas
Förbundsordförande

facebook Twitter Email