Kyrkopolitisk plattform

Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!

Stopp för diskriminering
i Svenska kyrkan

Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd och icke-diskriminerande finns fortfarande utmaningar. Vi kan inte ha en ordning där präster i Svenska kyrkan systematiskt nekar att viga par på grund av deras sexuella läggning. Detta är för oss Socialdemokrater en förlegad och omodern hållning.

HBT-Socialdemokrater vill därför:

 • att alla präster måste förklarat sig beredda
  att förrätta vigsel av par av samma kön.
   
 • att präster som diskriminerar och vägrar
  viga samkönade par inte längre ska ha vigselrätt.
   
 • att hbtq+kunskap ska ingå i samtliga utbildningar
  på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
   
 • att kyrkan alltid står upp mot rasism, homofobi,
  religionsförtryck, sexism och kvinnoprästmotstånd.

Svenska kyrkan – den goda och inkluderande arbetsgivaren

Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha en god arbetsmiljö- oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön, könsuttryck eller hudfärg. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme när det kommer till schysta villkor, rätt till kompetensutveckling och god psykosocial arbetsmiljö. Svenska kyrkan behöver arbeta strategiskt mot antidiskriminering och höja hbtq+kompetensen hos anställda, förtroendevalda och frivilligarbetare.

HBT-Socialdemokrater vill därför:

 • att samtliga församlingar genomgår “Regnbågsnyckeln”-
  Svenska kyrkans 
  egna hbtq-märkning. 
 • att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön, könsuttryck, ålder, funktionsnedsättning
  eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet.
   
 • att få fler kvinnor på ledande befattningar

En socialt hållbar och öppen folkkyrka

Det sociala engagemanget är mycket viktigt inom Svenska kyrkan. Att finnas till och stå upp för varandra återspeglas i det diakonala arbetet. Extra viktigt är arbetet med socialt utsatta, exempelvis papperslösa, hemlösa och migranter. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro, där menar vi att Svenska kyrkan har en viktig uppgift att fylla. Svenska kyrkans internationella arbete behöver värnas, särskilt arbetet med hiv- och aidsprevention världen över.

HBT-Socialdemokrater vill därför:

 • att Svenska kyrkan ska vara en tydlig röstbärare för allas lika värde och rätt.

 • att religionsdialogen mellan trossamfund ska främjas.

 • att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks genom det diakonala arbetet
  i samarbetet med offentlig sektor och frivilligorganisationer ökas i
  syfte att hjälpa och stötta alla människor i utsatta lägen.
   
 • stärka Svenska kyrkans biståndsorganisation ACT som bedriver ett viktigt arbete.
facebook Twitter Email