Idrott

I idrottens värld finns det mycket att göra kring attityder och värderingar när det gäller HBTQ+frågor. Många HBTQ+personer väljer att inte delta i idrottsrörelsen eller att inte vara öppna med sin sexuella läggning, ­könsidentitet och könsuttryck på grund av rädsla för att bli utsatta. Ingen ska behöva välja bort idrotten för att de bryter mot heteronormer.

HBT-SOCIALDEMOKRATER SVERIGE ARBETAR FÖR ATT:

  • Idrottsrörelsen ska inom sig arbeta aktivt mot diskriminering
  • Idrottsrörelsen, främst den del som rör barn och ungdomar, ska ha ett
    speciellt ansvar för att arbeta för inkludering
facebook Twitter Email