Vi är starkare tillsammans

Helgen 14 till 16 juni har HBT-Socialdemokrater haft sin kongress i Luleå. Kongressen har varit en viktig milstolpe i processen att gå från aktivistorganisation till fullvärdig sidoorganisation. Vi är en feministisk organisation, vi har kärleken som politisk drivkraft och är en trygg organisation. Det är ställningstaganden som förpliktigar.

Som feministisk organisation innebär det i praktiken att vi vågar se att även vi har patriarkala strukturer som vi behöver förändra. Vi har flera starka kvinnliga ledare och företrädare men de behöver jobba dubbelt så hårt för att bli sedda. Under helgen har vi därför ifrån talarstolen påmint oss om att vi är en feministisk organisation och lyft upp våra systrar i organisationen. Systerskapet är starkt och medvetenheten sprider sig. Det går inte att kalla sig feminist om en inte ser vad en behöver göra i sin egen bakgård. Vi vågar se och vågar ta striden.

Samhället blir färglösare och nazister får ett starkare fäste runtom i landet. Vi HBT-Socialdemokrater sympatiserar med RFSL som inte kan genomföra sitt deltagande under Almedalsveckan då nazisterna hotar deras tillvaro. Riksdagen måste förbjuda nazistisk organisering snarast, det handlar om den grundläggande synen på människan och samhället. Vår syn grundar sig i kärlek och inte i hat. I de förslag vi lägger, i de värderingar som definierar oss, är kärleken det som ger oss kraft. Kärleken till det gemensamma, att våga lita på varandra och stärka varandra när en har en svacka. Kärleken till vår demokrati, som ska ha plats för alla och en var. Vår kärlek har inga gränser, den stannar inte i Sverige eller Europa utan den sträcker sig hela världen runt. Vår kärlek, räcker till alla och har plats för varenda färg i regnbågen och mer därtill.

Oavsett vem du är, oavsett om du har kommit ut, kommer komma ut eller bara sympatiserar med vår syn på kärleken som politisk drivkraft. Du är välkommen in i gemenskapen till en del av något större, en del av oss. Vi tvingar inte ut dig men vi finns här, tillsammans med dig, om och när du är redo att ta steget ut och in i något nytt.

Oavsett vem du är, oavsett om du har kommit ut, kommer komma ut eller bara sympatiserar med vår syn på kärleken som politisk drivkraft. Du är välkommen in i gemenskapen till en del av något större, en del av oss. Vi tvingar inte ut dig men vi finns här, tillsammans med dig, om och när du är redo att ta steget ut och in i något nytt.

HBT-Socialdemokrater använder queer som politiskt begrepp och identitet. Vi enas i ställningstagandet att vi behöver hitta reformer som bygger på gemensamma lösningar oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Genom queer ser vi till att de förslag vi driver bygger på inkludering och säkerställer att alla får vara den dem är i enlighet med mänskliga rättigheter.

Vi är stolta sossar. Vi är starkare tillsammans. Vi är HBT-Socialdemokrater.

facebook Twitter Email