Vi kräver att regeringen agerar gentemot Tjetjenien

Under de senaste dagarna matats med information om systematiska övergrepp i Tjetjenien på homosexuella. Homosexuella förföljs, sätts i fängelser, blir utsatta för tortyr och i vissa fall dödade. Det kommer även vissa uppgifter att människor blivit levande begravda.

”Vi kräver att regeringen agerar i frågan”, säger Sören Juvas, Förbundsordförande i HBT- Socialdemokrater.”Vi som land kan inte stillatigande se på när människor förföljs på grund av sin sexuella läggning, här måste vi som land agera på samtliga nivåer. ”

Situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner har under de sista åren hårdnat i hela Ryssland. De berättelser som nu når oss från Tjetjenien visar på att situationen har hårdnat ytterligare.

”Den uppkommna situationen ställer också krav på migrationsverket och deras hantering av asylsökande från den här regionen. Migrationsverket måste helt enkelt blir bättre på de bedömningar de gör” säger Sören Juvas i en kommentar.

” Vi vet sedan tidigare att fördomar och förföljelser av homosexuella, bisexuella och transpersoner inte är något som försvinner av sig själv. Det krävs ett aktivt politiskt ledarskap för att få till stånd en förändring. Det arbetet måste ytterligare skärpas nu.” Säger Sören Juvas, förbundsordförande i HBT- Socialdemokrater i en avslutande kommentar.

facebook Twitter Email