World Aids Day 2017

Den första december har sedan 80-talet varit den dagen då hiv och aids uppmärksammas. Då handlade det om att folk dog. Idag handlar det mer om uppmärksamma stigmatisering och motverka okunskap och fördomar.

De nya medicinerna har lett till att synligheten i samhället har minskat. De nya medicinerna har också lett fram fram att personer som har välinställd medicinering inte längre kan föra över hiv till andra.  Stigmat och fördomarna finns dock fortfarande kvar.

Sverige är världsledande vad gäller hivprevention men riskerar att halka efter om vi inte följer utvecklingen kring PrEP (PreExponerings Profylax).  En trend som vi sett i hela världen och som vi även ser här i Sverige är att män som har sex med andra män använder sig av bromsmediciner preventivt för att inte få hiv. Mediciner som köps på nätet utanför ordinarie vårdsystem.

För oss är det orimligt. Vi vet idag att PrEP-behandling fungerar som en metod att undvika att bli smittat med hiv. Därför är det dags att ansvariga politiker tar de beslut som krävs för att det inte skall vara den egna plånboken eller landstingets budget som avgör om du har möjlighet att erhålla den här typen av skydd och profylax.

För HBT-Socialdemokrater är frågan om hiv fortfarande viktigt och central. Vi kräver att PrEP skall göras tillgänglig för de som tillhör de grupper som riskerar att stöta på hiv i sitt sexliv och att den kostnad som PrEP-behandlingen innebär skall vara en del av högkostnadsskyddet. #PEPpåPrEP #WAD2017

Sören Juvas
Förbundsordförande

facebook Twitter Email